Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

loczeqq
loczeqq
7415 e2e4
No trzeba
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
loczeqq
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viawishyouwerehere wishyouwerehere
loczeqq
Weź sobie to poukładaj. Nie można tak żyć.
— poiu
Reposted fromstrofa strofa viawishyouwerehere wishyouwerehere
loczeqq
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiewinna niewinna

February 06 2015

loczeqq
1935 91c6 500
Reposted fromcoldcherry coldcherry viakatioszka katioszka

February 05 2015

loczeqq
3874 e18c 500
...więc przytulaj mnie ciągle.

February 02 2015

loczeqq

January 16 2015

loczeqq
“Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.”
— -Sigmund Freud
Reposted byshirleymansonBorderlineGirlsentymentalnarudaiziaothershezaklinacz-czasuzlanieznajomanadelleX88B88alyeskaniewolnicaunmadebedssupersymmetrypurplecornflowersfreewaykielkavicodinkasiahejter140914espera

January 12 2015

loczeqq
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx vianieuciekaj nieuciekaj

January 08 2015

loczeqq
1287 587b 500
Reposted fromcarduelis carduelis viasexonfire sexonfire
loczeqq
0718 15dc
Reposted fromremeeember remeeember viasexonfire sexonfire
loczeqq
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił.
— Bukowski / Z szynką raz
Reposted fromcardini cardini viasexonfire sexonfire
loczeqq
loczeqq
4469 496e 500
Krzeszów
Reposted fromheroes heroes viasexonfire sexonfire
loczeqq
3147 4d1b 500
Reposted fromjungledrum jungledrum viasexonfire sexonfire
loczeqq
2712 05ee 500
Ups, usunął się.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viasexonfire sexonfire
loczeqq
Kobiecie wystarcza jeden mężczyzna, żeby zrozumieć wszystkich mężczyzn, z kolei mężczyźnie nie wystarczą setki kobiet, żeby zrozumieć jedną.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 15 2014

loczeqq
Mogą się z nas śmiać, lecz to wszystko było ważne.
— Pezet
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoczekalniadusz poczekalniadusz

December 13 2014

loczeqq
3784 641d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl